köpek eğitimi

Köpek Komut Eğitimi

Paylaş
 

Köpek Komut Eğitimi

Köpeklerin eğitimlerinde komut sistemi temel itaat eğitimlerin temelini oluşturmaktadır. Köpekler otur, yat, kalk ve yürü gibi komutlar onların sahipleri ile arasındaki ilişkileri geliştirebileceği gibi itaat anlamında onların uysal yönlerini de ortaya çıkaracaktır. Köpek komut eğitimi bu sevimli dostların gelişmelerinde de önemli bir yol kastedecektir. Köpek komut eğitimlerinde ilk komut otur komutudur. Otur komutu köpeğe sahibi tarafından ikinci bir istekte bulunma hissi uyandırmaktadır. Otur komutu aynı zamanda köpeğe sakinlik duygusunun gelişmesi açısından da çok önemlidir. Köpek eğitiminde temel itaat komutunun ilki otur komutudur. Temel itaat eğitiminde ikinci komut ise yat komutudur. Otur komutunu öğrenen bir köpek yat komutunu çok daha kolay öğrenecektir. İki komut arasında bir bileşen oluşturacaktır.

Köpeklerin yat komutunu öğrenmeleri ilerleyen süreçte öğrenecekleri diğer komutların temelini oluşturacaktır. Çünkü köpek eğitimlerinde köpekler tarafından öğrenilen her yeni bilgi bir sonraki eğitimin temelini oluşturmaktadır. Köpeklere öğretilen yat komutu sahibi ya da eğiticisi tarafından köpek üzerine kurulacak olan liderlik vasıflarını da köpeğe asimile edecektir. Çünkü köpekler yatma eğitimini öğrendiklerinde yerde olacakları için sahiplerinden ya da eğitimcilerinden aşağıda kalacakları için köpekler üzerinde baskın olunmasına neden olacaktır.

Köpeklere yat komutu öğretilirken basit yöntemlerden karmaşık yöntemlere doğru gidilmelidir. Öncelikle yat eğitimini kalabalık ortamlarda birçok etkenin arasında yapmak etkili olacaktır. Yat komutu eğitiminde köpeklerin yatma pozisyonunda daha fazla kalması bu komuta uyumunu hızlandıracaktır. Yat komutu eğitimi verilirken köpek yere yattığında önüne bir top ya da yiyecek bir şey konduğunda köpeğin yat komutunu ne kadar benimsediği ölçülebilir. Sahibi ya da eğiticisi yerde yatan ve önünde top ya da yiyecek bulunan bir köpeğe komut vermeden hareket etmemesini sağlaması yat komut eğitiminde başarı sağlandığını göstermektedir. Yat komut eğitimi verilirken eğitim verilen ortamın köpek tarafından tanınan bir ortam olmasına önem verilmelidir. Yat komutu tasmalı ve tasmasız olarak iki şekilde yapılmaktadır.

Tasmasız yat komut eğitiminde köpek yatma pozisyonuna getirilir. Sahibi ya da eğiticisi tarafından eline alınan köpeğin sevdiği bir yiyecek köpeğin burnuna yaklaştırılır. Kokuyu alması sağlandıktan sonra el aşağı indirilerek köpeğin yatması sağlanır. Bu eğitimi verirken köpek ile konuşarak yapılması büyük önem teşkil etmektedir. Bu işlemde başarı sağlandığında yavaş yavaş sözlü komuta geçilebilir. Aynı eğitim bu seferde sözlü yat komutu ile yapılarak köpek yat sözü ile el hareketinin aynı anlama geldiğini algılayarak otomatikman yatma pozisyonuna geçecektir. Burada asıol önemli olan el hareketleri ile değil köpeğin sözlü komutlar ile istenileni yapmasıdır. Bu eğitime öncelikle el komutları ile başlanır yavaş yavaş sözlü komutlara geçilir.

Tasmalı yat komut eğitiminde ise köpeğe öncelikle tasma takılır. Tasma takıldıktan sonra sahibi ya da eğiticisi köpeğin hemen yanında durması gerekecektir. Çünkü köpeğin hemen yanında durması köpeğe bir komut algısı uyandıracaktır. Tasma takılıp köpeğin yanında beklenildiğinde yat komutu verilerek tasmadan nazikçe aşağı doğru çekilir. Bu eğitim bir kaç sefer belirli periyotlarla yapıldığında köpek sözlü yat komutunu duyduğunda aşağı çekileceğini hissedeceğinden belli süre sonra sözlü yat komutunu duyduğunda aşağı çekilmeden kendisi yatma pozisyonunu alacaktır. Köpek sözlü yat komutunu yapmaya başladığında o anda hemen ödülü verilmelidir. Bu durum köpeği güdüleyecek ve önemli bir iş yaptığının farkına varmasına neden olacaktır. Köpeklerin sözlü komutlara cevap verebilmesi için çok sayıda tekrar yapılması gerekmektedir. Belli bir süre sonra komutlara olumlu cevaplar verdikleri görülecektir.

Bu yazı 496 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

REKLAM
https://www.petyavru.com

Köpek Eğitimi

köpek eğitimi köpek pansiyonu